second picture

ONZE DIENSTEN

LANDMEETKUNDE
SCHATTINGEN
EPC
PV VAN OPMETING / OPMETING BESTAANDE TOESTAND

Een proces-verbaal van meting is een opmetingsplan, waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven worden. Alle opmetingen waar geen grensonderzoek voor nodig zijn, worden ‘opmetingen bestaande toestand’ genoemd.

Landmeetbureau Metex zorgt voor een betrouwbare meting van uw perceel, gebouw, constructie… Die vervolgens als basis kan dienen voor uw (ver)bouwproject. Een PV van opmeting kan aan de notaris bezorgd worden om deel te maken van een notariële akte.

Volgens wens kunnen we grondplannen, gevelplannen, hoogtemetingen… opmaken en aanleveren in zowel digitale vorm als op papier.

PV VAN AFPALING / GRENSBEPALING

Grensbepalingen hebben tot doel de scheidingslijn tussen verschillende eigendommen te bepalen. Om perceelgrenzen vast te leggen worden nodige opzoekingen gedaan. De Atlas van Buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale plannen.. worden geraadpleegd en geanalyseerd.

Bij proces-verbaal van afpaling wordt het plan ondertekend door alle betrokken eigenaars en wordt deze vervolgens geregistreerd.

SPLITSING / VERKAVELING

Wanneer u een kadastraal perceel wenst op te splitsen, dan kunnen wij dat in orde brengen. Het terrein wordt opgemeten en de grenzen worden bepaald. Vervolgens wordt in overleg met de klant het perceel gesplitst. Het plan wordt door ons ingediend ter prekadastratie. Na het verkrijgen van de nieuwe kadastrale nummers kan het terrein worden afgepaald.

Wanneer een perceel in twee of meer bouwloten wordt verdeeld, dan is er een verkavelingsaanvraag nodig. Het terrein wordt door ons nauwkeurig opgemeten en terreingrenzen worden vastgelegd. Vervolgens wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in verschillende percelen rekening houdende met stedenbouwkundige voorschriften. Na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning kunnen we de grenspunten materialiseren door middel van grenspalen.

UITZETWERKEN

Voor de precieze inplanting van een constructie op het terrein kunt u dit laten uitzetten. Op deze manier kunnen latere problemen worden vermeden wanneer alles wordt uitgezet door goedgekeurde plannen.

SCHEIMUUROVERNAME

De gemeenmaking van een muur is voorbehouden voor een landmeter-expert. Volgens artikel 661 van het Burgerlijk wetboek heeft iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een andere muur, het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken. Hierbij moet de eigenaar van deze muur voor de helft vergoed worden van de actuele waarde van het deel van de muur dat gemeen gemaakt wordt.

Voor het bepalen van de vergoeding wordt de muur opgemeten en aan de hand van de opmeting wordt de huidige prijs van het muurdeel bepaald. Alles wordt genoteerd in een verslag dat vervolgens wordt geregistreerd in het bevoegde registratiekantoor.


arrow

Bij landmeetbureau Metex kunt u rekenen op een onafhankelijke waardebepaling van uw onroerend goed.

Bij de waardebepaling worden er een groot aantal factoren in rekening gehouden. Onder meer de oppervlakte, de breedte en de diepte van de woning en het perceel, de ligging van het goed, de afwerking en opbouw van de woning, de staat waarin het zich bevindt… worden beoordeeld.

Er zijn diverse redenen waarom men een onroerend goed laat schatten. Een aantal van deze redenen zijn:

- Waardebepalingen eventuele verkoop- of aankoopbeslissing
- Waardebepaling in verband met financiering
- Waardebepaling bij successie
- Overdracht van zakelijk naar privé-vermogen of omgekeerd
- Gerechtelijke schatting
- Waardebepaling van vruchtgebruik
- …


arrow

De verkoper of verhuurder van een woning moet verplicht een EPC hebben bij het te koop of te huur stellen van een woning. Het informeert potentiële kopers of huurders betreffende de energiezuinigheid van een woongebouw. Op het EPC staat een score. Dit getal geeft het berekende energieverbruik weer per m² bruikbaar vloeroppervlak. Hoe lager de score, hoe beter. Het kengetal wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals gebruikte materialen met betrekking tot de isolatie, ramen, deuren…


arrow
first picture

OVER ONS

Lore Van Bruaene en Gerard D’Halluin, twee beëdigde landmeter-experten, zijn u graag van dienst.

Dit enthousiast duo legt de focus op kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het landmeetbureau werd meer dan 40 jaar geleden opgericht door Gerard D’Halluin. Na vele jaren zijn bureau alleen te leiden, wordt hij nu versterkt door het jongtalent Lore Van Bruaene. Zij liep er tijdens haar laatste jaar Vastgoed-Landmeten stage. Tijdens die periode bleken ze een goed team te vormen. Zo wordt de samenwerking verder gezet en waait er een nieuwe wind in het bedrijf.

Indien u ons wilt bereiken, kan dat via de contactgegevens die u hieronder terugvindt.

Unsplashed background img 3

CONTACT

account_circle
mail
mode_edit
question_answer
business
KANTOOR KOOLSKAMP

Kloosterstraat 20
8851 Koolskamp

phone
LORE VAN BRUAENE

+32 477 63 29 47

mail

info@landmetermetex.be

arrow_drop_up